Introduktionskurs

Rosenmetoden
Kursinnehåll

Några exempel vi talar om och upplever på en introduktionskurs

  • Hur berör vi varandra på sådant sätt att kroppen känner sej trygg och kan slappna av.
  • Beröringens betydelse, påverkan och effekt på kroppens tillstånd.
  • Konsten att lyssna och vara närvarande utan att göra något eller fixa till.
  • Muskelspänningars betydelse, funktion och påverkan samt sambanden till känslor och tidigare erfarenheter. Muskelspänningar som barriärer och skydd.
  • Avspänningens betydelse för att blicka inåt och för läkning.
  • Andningens betydelse och olika sätt att fungera.
  • Fysiska och personliga gränser, hur kan de manifesteras i den fysiska kroppen?
  • Att se och känna sina egna känslor och behov. Att kunna lyssna till andra människors känslor och behov.

All undervisning i Rosenmetoden bygger på upplevelsebaserat lärande, praktiska övningar och öppet utforskande.