Introduktionskurs

Rosenmetoden
Introduktionskursen passar den som är nyfiken på Rosenmetoden utöver att ta behandlingar, denna kurs är också insteget i utbildningen för den som önska utbilda sej till Rosenterapeut. Att ta behandlingar och att gå kurser, är två olika sätt att tillgodogöra sej Rosenmetoden och den kroppsliga och mentala/känslomässiga avspänning som den ger. Kursen ges av HumaNova med mej som lärare.