Frågor och svar

Kan du bota någon?

Nej, all eventuell läkning kommer inifrån klienten själv när spänningar och blockeringar släpper.

Hur vet jag om Rosen kan hjälpa just mig?

Genom att prova.

Vilka människor är det som kommer?

Alla sorter, människor som vill bli av med en smärta i skenbenet och sådana som vill se om de vet allt om sig själva.

Är du psykologiskt utbildad?

Nej, men jag har en omfattande erfarenhet av människor och hur spänningar känns och kroppar reagerar när allt går som det skall. Om jag tycker att en människa reagerar underligt eller på annat sätt inte verkar lämplig för rosenbehandling så nekar jag att behandla.

Vad gör du om det blir för mycket för någon?

Sitter kvar och väntar tills personen håller ihop igen, ger något att dricka eller äta. Om någon verkar skör efter en behandling så får vederbörande mitt hemtelefonnummer med en uppmaning att ringa om han eller hon behöver, men det har hittills inte hänt.

Vem bör inte ta Rosenbehandlingar?

Om man äter psykoframaka annat än SSRI-preparat är det sannolikt inte lämpligt att ta Rosenbehandlingar, i så fall behöver det ske i samarbete med klentens läkare. Ocksp om man befinner sig i akut känslomässig kris av något slag, förlorat en anhörig eller liknande kan man behöva sina muskelspänningar som försvar.

Vilka garantier kan du ge?

Inga som helst vad beträffar resultatet, pengarna tillbaka om man är totalt missnöjd.

Vad hjälper Rosenmetoden mot?

Rosenmetoden har möjlighet att påverka allt som har en komponent av spänning i sig. Det är dock viktigt att komma ihåg att med Rosenmetoden behandlar jag aldrig ett symtom eller en smärta utan jag behandlar en människa som har symtom eller smärtor.

Kan det vara farligt att ta en behandling?

Beroende på hur man definierar farligt men om man inte är allvarligt sjuk; nej.

Vad gör du med det som känslomässiga material som kommer upp?

Ingenting, jag är inte psykoanalytiker eller psykoterapeut utan jag låter människor själva ha sina upplevelser, om man behöver hjälp att bearbeta detta måste jag lämna över till någon med rätt kompetens för det.
Normalt (se ovan) så kommer inte mera känslor fram än man kan hantera.